KOKKOLAN ILMAILUKERHON VUOSIKOKOUSKUTSU 2017

KOKKOLAN ILMAILUKERHON VUOSIKOKOUSKUTSU 2017

 Aika: Ma.20.3.2017, klo 18.30 - Paikka Kruunupyyn lentoasema

 Kokouksen asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 5. Luetaan johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös
 6. Kuullaan tilintarkastajien kertomus ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
 7. Vahvistetaan kerhon jäsen-, lento- ja muiden maksujen suuruus
 8. Kuullaan johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja siihen liittyvän tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2017
 9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet
 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
 12. Johtokunnan esittämät muut asiat
 13. Kokouksen päättäminen