VUOSIKOKOUS 2018 ma

 

                                                                                                                                 

 24.1.2017

KOKKOLAN ILMAILUKERHON VUOSIKOKOUSKUTSU 2018

Paikka: Kruunupyyn lentoasema, Lentäjäntie 162

 Aika: Ma.12.2.2018, klo 18.30 - 

Kokouksen asialista 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 5. Luetaan johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös
 6. Kuullaan tilintarkastajien kertomus ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
 7. Vahvistetaan kerhon jäsen-, lento- ja muiden maksujen suuruus
 8. Kuullaan johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja siihen liittyvän tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2018
 9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet
 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
 12. Johtokunnan esittämät muut asiat  -Kerhon sääntömuutos
 13. Jäsenten esittämät asiat, (jotka on jätetty johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta)Kokouksen päättäminen