HILLA-Harjoitus Tikkakoskella 15-16.9. 2018

Jyväskylän poliisi- ja pelastuslaitokset, MPK, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) ja sen osana Suomen Lentopelastusseura SLPS ry, järjestävät yhteistoimintaharjoituksen Tikkakosken lentopaikalla ja sen ympäristössä 15.-16.9.2018.

Harjoitukseen osallistuvien ryhmien omien tavoitteiden lisäksi sen pääteemana on johtaminen ja yhteistoiminta eri yksiköiden välillä. Harjoituksessa tavoitellaan mah- dollisimman tarkkaa todenmukaista etsintätilannetta, johon pelipankki tuo syötteitä.

Harjoituksen valmistelevat Vapepa ja MPK yhteistyössä.

Harjoitukseen osallistuu Lentopelastusseuran ilma-aluskaluston lisäksi Vapepan maayksiköitä, kuten maastoetsijöitä, sukeltajia, pelastuskoiria sekä huoltoryhmä. Lisäksi harjoitukseen osallistuvat MPK:n yksikkö sekä mahdollisesti Suomen Meripelastusseuran ryhmä.

Harjoituksen ohessa seura osallistuu kouluttajana MPK:n ilmapuolustuspiirin naisille suunnatulle ”Lentopelastajan perehdytyskurssille”. Kurssi sisältää seuran osalta teoriaperehdytyksen (kolme oppituntia) ja tutustumisen ilma-aluksiin (LEKO, RPAS, MOVA) lauantaina 15.9. Lisäksi osallistujille tarjotaan mahdollisuus tutustua lentotoimintaan joko lauantaina, tai sunnuntaina etsintäharjoitukseen liittyen.

Samana viikonloppuna järjestetään Kauhavalla vastaava harjoitus. Harjoitukset lasketaan yhdessä Pohjanmaa – Keski-Suomi -valmiusalueen valmiusalueharjoitukseksi.

Lentäjät ja tähystäjät ilmoittautukaa Håkan Sundelinille