Vuosikokous tiistaina 5.3.2019, klo 19.00

KOKKOLAN ILMAILUKERHON VUOSIKOKOUSKUTSU 2019

  Kruunupyyn lentoasema, Lentäjäntie 162

Tiistai 5.3.2019, klo 19.00 

 1. Kokouksen avaus
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 1. Luetaan johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tase
 1. Kuullaan tilintarkastajien kertomus ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
 1. Vahvistetaan kerhon jäsen-, lento- ja muiden maksujen suuruus
 1. Kuullaan johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja siihen liittyvän tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2019
 1. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 1. Valitaan johtokunnan muut jäsenet
 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
 1. Johtokunnan esittämät muut asiat
 1. Jäsenten esittämät asiat, (jotka on jätetty johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta)
 1. Kokouksen päättäminen