VUOSIKOKOUS ti 10.3 klo 19

VUOSIKOKOUS ti 10.3 klo 19 Kruunupyyn Lentoasemalla

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. vahvistetaan kokouksen esityslista
 5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 6. Luetaan johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tase
 7. Kuullaan toiminnantarkastajien kertomus ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
 8. Vahvistetaan kerhon jäsen-, lento- ja muiden maksujen suuruus
 9. Kuullaan johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja siihen liittyvän tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2019
 10. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 11. Valitaan johtokunnan muut jäsenet
 12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
 13. Johtokunnan esittämät muut asiat
 14. Jäsenten esittämät asiat, (jotka on jätetty johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta)
 15. Kokouksen päättäminen