UPL-lentäjä; tarkasta lupakirjasi voimassaolo - Lue lisätietoa täältä


- jos lupakirjasi voimassaolon päivämäärä kohdassa on vain tähtiä, 
sinulla on lupakirja voimassa. 

- jos lupakirjassasi ko. kohdassa on päivämäärä joka on umpeutuneet, 
lupakirjasi ei ole enää voimassa. Huolimatta lupakirjan takana olevasta 
kertauskoululennon merkinnästä. 

Toimenpide tässä tapauksessa on uuden lupakirjan anominen, tästä linkistä:

Tämä ei siis koske LAPL/PPL eikä muita kuin ultralupakirjoja