Ilma-aluksen ilmoitukset RMZ-vyöhykkeellä lennettäessä (AIP SUP NR 053/2023)

Alkuperäinen lähde:  https://www.ais.fi/ais/aipsup/Sup/S2023/EF_SUP_2023_053_en.pdf

 

ILMA-ALUKSEN ILMOITUKSET RMZ-VYÖHYKKEELLÄ LENNETTÄESSÄ

Lisäys kohtaan AIP ENR 1.8, kohta 3. Tässä esitetyt tiedot tulevat voimaan heti ja se tullaan sisällyttämään 15.6.2023 voimaan tulevaan AIP:n muutokseen.

 

3 ILMA-ALUKSEN ILMOITUKSET RMZ-VYÖHYKKEELLÄ LENNETTÄESSÄ

Ilma-aluksen tulee ilmoittaa lentopaikalle tai -asemalle määritellyllä taajuudella vähintään seuraavat asiat:

1. Saapuminen ja poistuminen RMZ-vyöhykkeeltä

2. Suunniteltu toiminta ja lentoreitti

3. Liittyminen laskukierroksen osalle

4. Ilmoitus lentoonlähtö- tai laskuaikeesta ml. kiitotien tunnus

5. Ilmoitus rullausreitistä

6. Siirtyminen kiitotielle

 

Huom. ATS-elimen ollessa suljettu, suosituksena on kiertää kenttä ennen laskua ja varmistaa kiitotien käytettävyys.