Bli medlem

Så här blir du medlem Sänd namn, adress och e-postadress till kp-kik@anvianet.fi Styrelsen behandlar medlemsansökningarna. Meddela om du på samma gång vill bli medlem i Finlands Flygförbund(SIL–FFF) Mera information på SILs hemsida Du kan också ansöka om medlemskap via web blankett Medlemsavgifter : SIL Klubben Sammanlagt Medlem 77 €           50 €       127 € Ungdomsmedlem 34 € 30 € 74 € Familjemedlem 53 € 30 €         83 € SIL betyder medlemskap i Finlands Flygförbund och innehåller prenumeration av ”Ilmailu” tidskriften. (ej för familjemedlem) Utrustningsavgift 2x100€ (flygande medlemmar)