Så här blir du medlem

Sänd namn, adres, födelsedatum och e-postadress till sekretär. Styrelsen behandlar medlemsansökningarna.

 

Medlemsavgifter 2023

                               SIL              Klubben            Sammanlagt   

Personmedlem       89 eur           60 eur       149 eur

Ungdomsmedlem  40 eur          30  eur        70 eur

Familjemedlem      65 eur           30 eur         95 eur

Om du vill bli medlem i Finlands Flygförbund, mera information på SILs hemsida https://www.ilmailuliitto.fi/. SIL betyder medlemskap i Finlands Flygförbund och innehåller prenumeration av ”Ilmailu” tidskriften (ej för familjemedlem).

 

Karleby Flygklubbens kontonummer FI83 5553 0320 0437 97.

Utrustningsavgift 2 x 100 eur (flygande medlemmar)