Så här blir du medlem

Sänd namn, adres och e-postadress till sihteeri@kokkolanilmailukerho.fi

Styrelsen behandlar medlemsansökningarna

 

Meddela om du på samma gång vill bli medlem i Finlands Flygförbund

(SIL–FFF) Mera information på SILs hemsida

Du kan också ansöka om medlemskap via web blankett

 

Medlemsavgifter 2016

                            SIL              Klubben            Sammanlagt   

Henkilöjäsen        77 eur           50 eur       127 eur

Nuorisojäsen        34 eur          30  eur        74 eur

Perhejäsen           53 eur           30 eur         83 eur

SIL betyder medlemskap i Finlands Flygförbund och innehåller prenumeration av ”Ilmailu” tidskriften. (ej för familjemedlem)

 

Karleby Flygklubbens kontonummer FI29 4055 9420 0073 01

Utrustningsavgift 2 x 100 eur (flygande medlemmar)